top of page

Akademia Nauki dla Dzieci w wieku 3-14 lat

Zajęcia biegłego czytania, uczenia się oraz poczucia
własnej wartości dla Dzieci i Młodzieży – działające w Polsce od 1998 roku.


Dni Otwarte 30 września  i 1 października po zapisie telefonicznym: 607 093 522 !

To zajęcia prowadzone przez rok szkolny, obejmujące:

– naukę biegłego czytania

– techniki pamięciowe

– techniki koncentracji

– techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem

– budowanie poczucia własnej wartości

– pracę w grupie przez budowanie wzmacniających relacji

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku.

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń dzieci zaczynają uczyć się błędnej postawy do nauki, które sprawiają, że dziecko:
 

 • wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) - postawa stałościowa,

 • wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem - poczucie bezwartościowości,

 • negatywnie ocenia siebie i swoje możliwości – postawa pesymistyczna.

 • Konsekwencją jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, co prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz zagubienia entuzjazmu i radości z uczenia się.

  Po naszych kursach dziecko:
   

 • sprawnie czyta i potrafi się uczyć,

 • ma świadomość swoich mocnych stron,

 • wie jak sobie radzić ze szkolnym stresem,

 • łatwo zapamiętuje, stosując techniki pamięciowe i mapy myśli,

 • odnajduje motywację i entuzjazm by rozwijać swoje zainteresowania i pasje,

 • uczy się współpracy w grupie i buduje postawę „poradzę sobie”,

 • lepiej się koncentruje,

 • jeżeli ukończy program Mistrzowie Matematyki, rozwinie inteligencję matematyczną na bardzo wysokim poziomie.

DNI OTWARTE 9-10 i 16-17 września 2023!
Zapisy telefoniczne u Właścicielki, Magdaleny:

607 093 522

DIAMENT-70x70.png

Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kluczowe kompetencje, do których należą:
 

 • Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu

 • Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne

 • Koncentracja

 • Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłe rachowanie.


W ciągu 20 lat pracy z dziećmi zauważyliśmy, że przy odpowiednim wsparciu, każde dziecko może je rozwinąć i w efekcie uczyć się w atmosferze odprężenia i radości.

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.

Opiera się ona na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki. Należą do nich m.in.:

 • Rozwojowość - przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać,

 • Poczucie własnej wartości - przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem,

 • Optymizm pozytywne nastawienie do siebie i swoich możliwości.

bottom of page